گاج میکرو جامعه شناسی کنکور

جامعه شناسی جامع کنکور میکرو گاج ⚡ من و کتابام

تومان
تومان
ناشر گاج
مولف الهه همایون زاده
نام درس جامعه شناسی
نوع کتاب میکرو طبقه بندی
دسته محصول کنکور
مقطع کنکور
سال انتشار 1401