5428 قلم چی دشوار و دشوارتر شیمی پایه سه سطحی

دشوار شیمی پایه دهم و یازدهم سه سطحی قلم چی 5428 ⚡ من و کتابام

ناشر قلم چی
مولف گروه مولفان
نام درس شیمی
نوع کتاب سه سطحی قلم چی
دسته محصول کنکور
مقطع کنکور
سال انتشار 1396