نوین طلایی درسی پرحاشیه زبان انگلیسی 1 دهم ویدئو چک

⚡ من و کتابام

ناشر مجموعه نوین
مولف علی عینی
نام درس زبان انگلیسی
نوع کتاب درسی پرحاشیه
دسته محصول دهم
مقطع دهم مشترک ریاضی و تجربی
سال انتشار 1400