گاج میکرو بانک تست + درسنامه شیمی جامع کنکور جلد اول

بانک تست شیمی جامع کنکور میکرو گاج ⚡ من و کتابام

تومان
تومان
ناشر گاج
مولف حسن ایزدی
نام درس شیمی
نوع کتاب میکرو طبقه بندی
دسته محصول کنکور
مقطع کنکور
سال انتشار 1401