فارابی تست الکتروتکنیک چهارخونه

مجموعه کنکور رشته الکتروتکنیک چهارخونه ⚡ من و کتابام

ناشر چهارخونه
مولف گروه مولفان
نام درس الکتروتکنیک
نوع کتاب تست چهارخونه
دسته محصول کنکور
مقطع کنکور
سال انتشار 1402