گاج محوری سیر تا پیاز ریاضیات گسسته 3 دوازدهم

⚡ من و کتابام

تومان
تومان
ناشر گاج
مولف علیرضا شریف خطیبی
نام درس گسسته
نوع کتاب سیر تا پیاز محوری
دسته محصول دوازدهم
مقطع دوازدهم رشته ریاضی
سال انتشار 1401