کاپ شیمی زیر ذره بین 3 دوازدهم

زیر ذره بین شیمی دوازدهم کاپ ⚡ من و کتابام

تومان
تومان
ناشر کاپ
مولف افشین یزدان شناس
نام درس شیمی
نوع کتاب کتاب درسی زیر ذره بین
دسته محصول دوازدهم
مقطع دوازدهم مشترک ریاضی و تجربی
سال انتشار 1401