کارنامه کتاب مبانی نظری عکاسی

⚡ من و کتابام

ناشر کارنامه کتاب
مولف سعید میر محمدی
نام درس فرهنگ و هنر
نوع کتاب آموزش
دسته محصول هنر و فنی
مقطع هنر و فنی
سال انتشار 1394