زینی مدیریت و برنامه ریزی کنکور

⚡ من و کتابام

ناشر زینی
مولف سید ناصر نوری زاده
نام درس متفرقه
نوع کتاب برنامه ریزی و مشاوره
دسته محصول کنکور
مقطع کنکور
سال انتشار 1395