گاج پرسمان ریاضی 1 دهم تجربی ریاضی

پرسمان ریاضی دهم گاج ⚡ من و کتابام

ناشر گاج
مولف علی اکبر طالبی
نام درس ریاضی
نوع کتاب پرسمان
دسته محصول دهم
مقطع دهم مشترک ریاضی و تجربی
سال انتشار 1398