گاج ستاره شو 1 دهم ریاضی

ستاره شو دهم رشته ریاضی گاج ⚡ من و کتابام

ناشر گاج
مولف ابوالفضل جوکار
نام درس دفتر برنامه ریزی
نوع کتاب برنامه ریزی به روش جوکار
دسته محصول دهم
مقطع دهم اختصاصی ریاضی
سال انتشار 1397