فارابی دروس 12 دوازدهم حسابداری چهارخونه

راهنمای دروس دوازدهم حسابداری چهارخونه ⚡ من و کتابام

ناشر چهارخونه
مولف حمید ثروتمند
نام درس حسابداری
نوع کتاب گام به گام چهارخونه
دسته محصول هنر و فنی
مقطع هنر و فنی
سال انتشار 1402