فارابی دروس 12 دوازدهم نقشه کشی معماری چهارخونه

راهنمای دروس دوازدهم رشته معماری چهارخونه ⚡ من و کتابام

ناشر چهارخونه
مولف گروه مولفان
نام درس معماری
نوع کتاب گام به گام چهارخونه
دسته محصول هنر و فنی
مقطع هنر و فنی
سال انتشار 1400