فارابی دروس 3 کامپیوتر چهارخونه

⚡ من و کتابام

ناشر چهارخونه
مولف گروه مولفان
نام درس کامپیوتر
نوع کتاب گام به گام چهارخونه
دسته محصول یازدهم
مقطع یازدهم مشترک ریاضی و تجربی
سال انتشار 1395