فارابی دروس 3 دوازدهم الکتروتکنیک چهارخونه

راهنمای دروس دوازدهم الکتروتکنیک چهارخونه ⚡ من و کتابام

ناشر چهارخونه
مولف گروه مولفان
نام درس الکتروتکنیک
نوع کتاب گام به گام چهارخونه
دسته محصول هنر و فنی
مقطع هنر و فنی
سال انتشار 1399