گاج ستاره شو 8 هشتم

ستاره شو هشتم گاج ⚡ من و کتابام

ناشر گاج
مولف ابوالفضل جوکار
نام درس دفتر برنامه ریزی
نوع کتاب برنامه ریزی به روش جوکار
دسته محصول متوسطه اول
مقطع هشتم متوسطه اول
سال انتشار 1397