گاج ستاره شو 2 یازدهم ریاضی

ستاره شو یازدهم رشته ریاضی گاج ⚡ من و کتابام

ناشر گاج
مولف ابوالفضل جوکار
نام درس دفتر برنامه ریزی
نوع کتاب برنامه ریزی به روش جوکار
دسته محصول یازدهم
مقطع یازدهم رشته ریاضی
سال انتشار 1397