فارابی دروس 10 دهم الکترونیک چهارخونه

راهنمای دروس دهم رشته الکترونیک چهارخونه ⚡ من و کتابام

ناشر چهارخونه
مولف گروه مولفان
نام درس الکترونیک
نوع کتاب گام به گام چهارخونه
دسته محصول دهم
مقطع دهم مشترک ریاضی و تجربی
سال انتشار 1400