فارابی دروس 10 دهم نقشه کشی معماری چهارخونه

راهنمای دروس دهم رشته معماری چهارخونه ⚡ من و کتابام

ناشر چهارخونه
مولف گروه مولفان
نام درس معماری
نوع کتاب گام به گام چهارخونه
دسته محصول دهم
مقطع دهم مشترک ریاضی و تجربی
سال انتشار 1396