گاج محوری سیر تا پیاز حسابان 2 دوازدهم

سیر تا پیاز حسابان دوازدهم گاج ⚡ من و کتابام

تومان
تومان
ناشر گاج
مولف ابوالقاسم شعبانی
نام درس حسابان
نوع کتاب سیر تا پیاز محوری
دسته محصول دوازدهم
مقطع دوازدهم رشته ریاضی
سال انتشار 1402