فارابی دروس 10 دهم مکانیک خودرو چهارخونه

راهنمای دروس دهم رشته مکانیک چهارخونه ⚡ من و کتابام

ناشر چهارخونه
مولف گروه مولفان
نام درس مکانیک
نوع کتاب گام به گام چهارخونه
دسته محصول دهم
مقطع دهم مشترک ریاضی و تجربی
سال انتشار 1396