فار آزمون شیمی پایه

آزمون شیمی پایه دهم و یازدهم فار ⚡ من و کتابام

ناشر فار
مولف علیرضا علمداری
نام درس شیمی
نوع کتاب فار آزمون
دسته محصول کنکور
مقطع کنکور
سال انتشار 1396