فارابی دروس 10 دهم شبکه و نرم افزار رایانه چهارخونه

راهنمای دروس دهم رشته شبکه و نرم افزار رایانه چهارخونه ⚡ من و کتابام

ناشر چهارخونه
مولف گروه مولفان
نام درس رایانه
نوع کتاب گام به گام چهارخونه
دسته محصول دهم
مقطع دهم مشترک ریاضی و تجربی
سال انتشار 1402