فارابی دروس 10 دهم ماشین ابزار چهارخونه

راهنمای دروس دهم رشته ماشین ابزار چهارخونه ⚡ من و کتابام

ناشر چهارخونه
مولف گروه مولفان
نام درس ماشین ابزار
نوع کتاب گام به گام چهارخونه
دسته محصول دهم
مقطع دهم مشترک ریاضی و تجربی
سال انتشار 1395