گاج آس شیمی 2 یازدهم

آس شیمی یازدهم گاج ⚡ من و کتابام

ناشر گاج
مولف امیر علی زاده
نام درس شیمی
نوع کتاب آس
دسته محصول یازدهم
مقطع یازدهم مشترک ریاضی و تجربی
سال انتشار 1397