کاگو دروس طلایی 10 دهم ساختمان

دروس طلایی دهم رشته ساختمان کاگو ⚡ من و کتابام

ناشر کاگو
مولف گروه مولفان
نام درس ساختمان
نوع کتاب دروس طلایی
دسته محصول دهم
مقطع دهم مشترک ریاضی و تجربی
سال انتشار 1400