مدرسه آشنایی با روشهای عددی در حل مسائل ریاضی

⚡ من و کتابام

ناشر مدرسه
مولف محمد علی فریبرزی عراقی
نام درس ریاضی
نوع کتاب آموزش
دسته محصول مشترک مقاطع
مقطع مشترک مقاطع
سال انتشار 1389