گاج پرسمان هندسه 3 دوازدهم

پرسمان هندسه دوازدهم گاج ⚡ من و کتابام

ناشر گاج
مولف مهندس جعفر میکائیلی
نام درس هندسه
نوع کتاب پرسمان
دسته محصول دوازدهم
مقطع دوازدهم رشته ریاضی
سال انتشار 1398