گاج پرسمان ریاضیات گسسته 3 دوازدهم

پرسمان ریاضیات گسسته دوازدهم گاج ⚡ من و کتابام

ناشر گاج
مولف سید امیرسعید حسینی
نام درس ریاضی
نوع کتاب پرسمان
دسته محصول دوازدهم
مقطع دوازدهم رشته ریاضی
سال انتشار 1398