کاگو تست جامع آمار و احتمال و ریاضیات گسسته

⚡ من و کتابام

ناشر کاگو
مولف مصطفی داودی
نام درس آمار و احتمال
نوع کتاب آموزش و تست
دسته محصول کنکور
مقطع کنکور
سال انتشار 1398