گاج میکرو ریاضی تجربی 3 دوازدهم

ریاضی دوازدهم جلد دوم میکرو گاج ⚡ من و کتابام

ناشر گاج
مولف حسین اسفینی
نام درس ریاضی
نوع کتاب میکرو طبقه بندی
دسته محصول دوازدهم
مقطع دوازدهم رشته تجربی
سال انتشار 1400