گاج محوری سیر تا پیاز ریاضی و آمار 3 دوازدهم

سیر تا پیاز ریاضی و آمار دوازدهم گاج ⚡ من و کتابام

تومان
تومان
ناشر گاج
مولف امیر زراندوز
نام درس ریاضی
نوع کتاب سیر تا پیاز
دسته محصول دوازدهم
مقطع دوازدهم رشته انسانی
سال انتشار 1402