گاج پرسمان شیمی 1 دهم

پرسمان شیمی دهم گاج ⚡ من و کتابام

ناشر گاج
مولف مهندس افشین احمدی
نام درس شیمی
نوع کتاب پرسمان
دسته محصول دهم
مقطع دهم مشترک ریاضی و تجربی
سال انتشار 1398