فارابی دفتر حسابداری شرکت ها (مقدماتی) چهارخونه

⚡ من و کتابام

ناشر چهارخونه
مولف گروه مولفان
نام درس حسابداری
نوع کتاب دفتر تمرین
دسته محصول هنر و فنی
مقطع هنر و فنی
سال انتشار 1394