فارابی کنکور مدیریت خانواده چهارخونه

مجموعه کنکور رشته مدیریت خانواده چهارخونه ⚡ من و کتابام

ناشر چهارخونه
مولف مونا رحیمی
نام درس متفرقه
نوع کتاب کنکور سراسری
دسته محصول هنر و فنی
مقطع هنر و فنی
سال انتشار 1395