کاگو دروس طلایی 10 شبکه و نرم افزار رایانه

دروس طلایی دهم رشته شبکه و نرم افزار رایانه کاگو ⚡ من و کتابام

ناشر کاگو
مولف گروه مولفان
نام درس رایانه
نوع کتاب دروس طلایی
دسته محصول هنر و فنی
مقطع هنر و فنی
سال انتشار 1400