فارابی آموزش نکته کنکور الکتروتکنیک چهارخونه

آموزش نکته الکتروتکنیک چهارخونه ⚡ من و کتابام

ناشر چهارخونه
مولف نقی اصغری
نام درس الکتروتکنیک
نوع کتاب نکته کنکور
دسته محصول کنکور
مقطع کنکور
سال انتشار 1402