فارابی نکته کنکور ک ب ک معماری چهارخونه

آموزش نکته کنکور کاردانی به کارشناسی معماری چهارخونه ⚡ من و کتابام

ناشر چهارخونه
مولف محمد یگانه
نام درس معماری
نوع کتاب کاردانی به کارشناسی
دسته محصول کنکور
مقطع کنکور
سال انتشار 1399