فارابی نکته کنکور ک ب ک کامپیوتر چهارخونه

⚡ من و کتابام

ناشر چهارخونه
مولف علی یگانه
نام درس کامپیوتر
نوع کتاب کاردانی به کارشناسی
دسته محصول کنکور
مقطع کنکور
سال انتشار 1399