فارابی کنکور ک ب ک معماری چهارخونه

مجموعه کنکور کاردانی به کارشناسی رشته معماری چهارخونه ⚡ من و کتابام

ناشر چهارخونه
مولف محمد یگانه
نام درس معماری
نوع کتاب کاردانی به کارشناسی
دسته محصول کنکور
مقطع کنکور
سال انتشار 1399