فارابی کنکور صنایع فلز و جوشکاری چهارخونه

مجموعه کنکور رشته صنایع فلز و جوشکاری چهارخونه ⚡ من و کتابام

ناشر چهارخونه
مولف مرتضی عظیمیان
نام درس صنایع فلز و جوشکاری
نوع کتاب کنکور سراسری
دسته محصول کنکور
مقطع کنکور
سال انتشار 1394