فارابی کنکور طراحی و دوخت چهارخونه

مجموعه کنکور رشته طراحی و دوخت چهارخونه ⚡ من و کتابام

ناشر چهارخونه
مولف زهرا صالحی
نام درس طراحی و دوخت
نوع کتاب کنکور سراسری
دسته محصول کنکور
مقطع کنکور
سال انتشار 1394