گاج محوری سیر تا پیاز ریاضی 2 یازدهم تجربی

سیر تا پیاز ریاضی یازدهم گاج ⚡ من و کتابام

ناشر گاج
مولف علی اکبر طالبی
نام درس ریاضی
نوع کتاب سیر تا پیاز محوری
دسته محصول یازدهم
مقطع یازدهم رشته تجربی
سال انتشار 1401