گاج پرسمان آمار و احتمال 2 یازدهم

پرسمان آمار و احتمال یازدهم گاج ⚡ من و کتابام

ناشر گاج
مولف سعید امیر سعید حسینی
نام درس آمار و احتمال
نوع کتاب پرسمان
دسته محصول یازدهم
مقطع یازدهم رشته ریاضی
سال انتشار 1397