گلواژه 21 آموزش آمار و احتمال 2 یازدهم

آموزش آمار و احتمال یازدهم گلواژه ⚡ من و کتابام

ناشر گلواژه
مولف زهرا قاسمی رستاقی
نام درس آمار و احتمال
نوع کتاب آموزش
دسته محصول یازدهم
مقطع یازدهم رشته ریاضی
سال انتشار 1396