اخوان دروس 10 دهم شبکه و نرم افزار رایانه

گام به گام دهم رشته شبکه و نرم افزار رایانه اخوان ⚡ من و کتابام

ناشر اخوان
مولف گروه آموزشی اخوان
نام درس عمومی
نوع کتاب گام به گام اخوان
دسته محصول هنر و فنی
مقطع هنر و فنی
سال انتشار 1402