فارابی دروس 11 یازدهم نقشه کشی معماری چهارخونه

راهنمای دروس یازدهم رشته معماری چهارخونه ⚡ من و کتابام

ناشر چهارخونه
مولف گروه مولفان
نام درس معماری
نوع کتاب گام به گام چهارخونه
دسته محصول یازدهم
مقطع یازدهم مشترک ریاضی و تجربی
سال انتشار 1400