فارابی دروس 11 یازدهم الکتروتکنیک چهارخونه

راهنمای دروس یازدهم رشته الکتروتکنیک چهارخونه ⚡ من و کتابام

ناشر چهارخونه
مولف گروه مولفان
نام درس الکتروتکنیک
نوع کتاب گام به گام چهارخونه
دسته محصول یازدهم
مقطع یازدهم مشترک ریاضی و تجربی
سال انتشار 1400