اسفندیار آمار و احتمال 2 یازدهم

آمار و احتمال یازدهم اسفندیار ⚡ من و کتابام

ناشر اسفندیار
مولف گروه مولفان
نام درس آمار و احتمال
نوع کتاب جزوه
دسته محصول یازدهم
مقطع یازدهم رشته ریاضی
سال انتشار 1401