گاج آس قرابت معنایی کنکور استند آپ کمدی

آس قرابت معنایی کنکور استند آپ کمدی گاج ⚡ من و کتابام

ناشر گاج
مولف مهدی نظری
نام درس ادبیات فارسی
نوع کتاب آس
دسته محصول کنکور
مقطع کنکور
سال انتشار 1396